Hướng dẫn làm và nộp Báo cáo thuế cho hộ kinh doanh theo Thông tư 40/2021 - Phần mềm kế toán Excel để làm sổ sách theo Thông tư 88/2021

 

►  Kể từ năm 2022, nếu hộ kinh doanh có qui mô lớn thì nộp thuế theo Phương pháp kê khai theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, và phải mở sổ sách kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC

+ Trường hợp hộ kinh doanh chưa đạt đến qui mô lớn thì vẫn áp dụng nộp thuế theo Phương pháp khoán. Tuy nhiên nếu muốn tự nguyện nộp thuế theo PP kê khai thì vẫn được cơ quan thuế chấp nhận

 


 

►  Khi nào được xem là Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn ?

    Theo điểm 2 , Điều 3 của Thông tư 40/2021-TT-BTC qui định :    

  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên

  - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên

 


 

12 Mẫu chứng từ, sổ sách phải thực hiện theo Thông tư 88 /2021/TT-BTC :

1- Phiếu thu

2- Phiếu chi

3- Phiếu nhập kho

4 - Phiếu xuất kho

5- Bảng lương

6- Sổ chi tiết Doanh thu

7- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

8- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

9- Sổ theo dõi tình hình nghĩa vụ thuế

10- Sổ theo dõi tình hình thanh toán lương

11- Sổ quỹ tiền mặt

12- Sổ tiền gởi ngân hàng

 


 

2 Mẫu Báo cáo (căn bản) phải nộp cơ quan thuế theo Thông tư 40 :

Mẫu 01/CNKD

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

 


Mẫu 01-2/BK-HĐKD

Phụ lục

BẢNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTRONG KỲ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

 


 

TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN & PHẦN MỀM LÀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH

(Phần mềm có chức năng kết xuất File đưa lên Phần mềm HTKK để nộp BC qua mạng)

Bạn xem video hướng dẫn để biết cách làm & tải Phần mềm + tài liệu thực hành  tại đây

 

 


 

 

 

 

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, cần hỗ trợ bạn xem tại đây

 


 

► Các bạn lưu ý :

 

1/  Về vấn đề hàng tồn kho đầu năm 2022 : cơ quan thuế cho phép tự kê khai số tồn kho cuối năm 2021 chuyển qua đầu năm 2022, các hàng hóa này không có hóa đơn đầu vào vì trước năm 2022, hộ KD kê khai theo phương pháp khoán nên thường không lấy hóa đơn đầu vào (nhưng kê khai hợp lý vì nếu số liệu kê khai nhiều quá thuế có thể kiểm tra). Qua năm 2022 hộ KD khi mua hàng phải có hóa đơn đầu vào

 

2/ Đối với hộ KD có xuất hóa đơn giảm 20% VAT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, thì :

 

   a/ Trong sổ doanh thu ghi số tiền đã giảm

 

   b/ Trong tờ khai 01/CNKD :

     + Ghi nhận doanh thu đã giảm để tính thuế GTGT

     + Ghi nhận doanh thu chưa giảm để tính thuế TNCN

 

   c/ Phải làm thêm mẫu Phụ lục "PL43/2022/QH15" để nộp chung với Tờ khai thuế quý (Phụ lục "PL43/2022/QH15" là phụ lục kê khai các mặt hàng giảm VAT trong quý). Bạn tải mẫu tại đây

 

3/ Các hộ KD ở 6 tỉnh thành áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử theo TT 78, nếu trong Quí 1/2022 còn sử dụng hóa đơn giấy, hoặc hđ điện tử cũ theo TT 32 thì bắt buộc phải làm mẫu 03/DL-HĐĐT (6 tỉnh thành là : TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định), mức phạt có thể đến 20 trđ nếu không nộp mẫu 03/DL-HĐĐT. Bạn tải mẫu tại đây

 

4 / Hộ KD lập bảng kê 01/TNDN theo Thông tư 78 khi mua hàng không có hóa đơn của người trực tiếp nuôi trồng thủy hải sản, sản phẩm của người nông dân trực tiếp tạo ra. Bạn tải mẫu tại đây

 

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524