Hướng dẫn làm báo cáo thuế VAT theo Thông tư 80/2021 mới nhất, làm Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân, thực hành trên phần mềm HTKK

 

 

 

 

 

  Theo quy định, nếu DN kê khai thuế theo Quý thì cuối mỗi Quý phải làm Báo cáo thuế Quý. Như vậy trong 1 năm, DN sẽ phải nộp BC thuế Quý 4 lần. BC mỗi quý gồm 3 mẫu :

 

 

1) Tờ khai thuế GTGT Quý (không phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra vẫn phải nộp)

2) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý (nếu DN đã chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78  thì không cần làm BC này nữa)

3) Tờ khai khấu trừ thuế TNCN Quý (lưu ý : theo nghị định 126 /2020-NĐ-CP, trong quý có trả lương nhưng không phát sinh thuế TNCN phải nộp, thì DN vẫn phải nộp BC này)

 

   Lưu ý :

Các DN mới thành lập hoặc không phát sinh mua vào, bán ra vẫn phải nộp đầy đủ các loại BC nêu trên

● Các DN có hoạt động đặc thù (Vd: DN kinh doanh bất động sản; KD ngành chịu thuế tiêu thụ ĐB; KD ngành chịu thuế BV môi trường; DN xây dựng có ký hợp đồng xây dựng trực tiếp với chủ đầu tư ngoài địa bàn tỉnh đóng trụ sở) thì cần nộp thêm các Báo cáo đặc thù

 

 

Tờ khai thuế VAT Quý Tờ khai khấu trừ thuế TNCN Quý, hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu quý kế tiếp (Vd : BC quí 2/2022 thì hạn chót là 31/07/2022)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý, hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu quý kế tiếp (Vd : BC quí 2/2022 thì hạn chót là 30/07/2022)

  Lưu ý : mức phạt nộp BC thuế trễ hạn rất cao. Vd : nộp chậm từ 01 đến 30 ngày thì mức phạt là 3,5 trđ cho mỗi tờ khai nộp chậm (bạn xem Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP để biết thêm chi tiết các mức phạt, mức phạt càng cao khi số ngày nộp báo cáo trễ hạn, hoặc không nộp càng lớn)

(Nói thêm : với DN khai thuế theo tháng thì hạn nộp Báo cáo là ngày 20 của tháng kế tiếp)

 

  Sau đây Công ty dạy Kế toán Thanh Trí sẽ hướng dẫn cách làm 3 mẫu Báo cáo thuế Quý nêu trên :

 

 

 Muốn làm BC thuế VAT Quý, chúng ta phải xác định được tổng số thuế VAT đầu vào được khấu trừ và Tổng số thuế VAT đầu ra phải nộp trong Quý, đồng thời xem Quý trước Cty có còn thuế VAT chưa khấu trừ hết chuyển qua Quý này không

 

 

 Cty Thanh Trí sẽ hướng dẫn làm Báo cáo thuế VAT bằng chứng từ thực tế của một Công ty, đó là Cty TNHH Thành Công, bạn thực hành làm Báo cáo thuế Quý 1/2022, trong Quý này Cty Thành Công có nhập hàng từ nước ngoài, bạn sẽ được h/dẫn làm Báo cáo thuế khi Cty có phát sinh thêm nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. Để bắt đầu bạn cần tải về máy 2 tài liệu sau đây để thực hành :

       Tải tập "Tài liệu hóa đơn mua vào, bán ra" trong Quý 1/2022, tải tại đây

       Tải File Excel "Bao cao VAT Quy" để thực hành làm báo cáo thuế, tải tại đây

 

 

Sau khi mở File Excel Bao cao VAT Quy” ra => bạn đi đến Sheet 1-Dau vao, nhập số liệu từ các hóa đơn mua vào  trong tập "Tài liệu hóa đơn mua vào, bán ra" vào Sheet này . Tiền thuế VAT đầu vào nhập trên Sheet này là số thuế VAT sẽ được khấu trừ khi tổng hợp số liệu lên Tờ khai thuế GTGT

+ Bạn mở trang 2 của Tập tài liệu ra, đây là hóa đơn mua vào, Cty mua hàng của Cty Phát Minh Long. Số hóa đơn : 99, ngày 02/01/2022, mua Máy giặt với số tiền chưa VAT là 375.000.000 đ + 37.500.000 (thuế VAT) = 412.500.000 đ

 

 

Bạn nhập nội dung hóa đơn này vào File Excel Bao cao VAT Quy”, tại Sheet "1-Dau vao" ( xem hình minh họa)

 

 

+ Sau đó bạn nhập tương tự tiếp các hóa đơn mua vào, nhập hết các hóa đơn đầu vào Tháng 1+2+3 vào Sheet "1-Dau vao" này

Ghi chú 1 : Khi nhập đến chứng từ trang 8+9+10 của tập tài liệu, thì đây là Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, theo qui định của thuế chúng ta chỉ được ghi nhận số thuế VAT lô hàng nhập khẩu vào Sheet 1-Dau vao để khấu trừ VAT Quý 1/2022 khi Cty có chứng từ chứng minh là đã nộp thuế VAT hàng nhập khẩu trong Quý 01/2022. Bạn xem tiếp trang 11 thì đây chính là chứng từ nộp thuế, như vậy chúng ta sẽ nhập chứng từ lô hàng nhập khẩu này vào Sheet 1-Dau vao (Giả sử trường hợp quý sau mới nộp số thuế này, thì Quý sau mới được kê khai số thuế VAT để khấu trừ). Các bạn mở trang 11 cuốn tài liệu ra, nhập số VAT đã nộp : 49.806.968 đ vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN MUA VÀO (cột L), còn Giá trị HH dịch vụ mua vào (cột J) thì các bạn lấy  "Trị giá tính thuế GTGT" mặt hàng thứ 1 (trang 9) +"Trị giá tính thuế GTGT" mặt hàng thứ 2 (trang 10) = 257.068.224 + 241.001.460 = 498.069.684 đ (xem hình minh họa)

+ Đây là chứng từ nộp thuế nhập khẩu + thuế VAT hàng NK (trang 11 tài liệu)

 

+ Cty có nhập khẩu 2 mặt hàng, thì trang 8 trong tập tài liệu là trang chính của TKHQ, còn trang 9 là trang chi tiết nhập mặt hàng thứ 1 (Máy in Epson T3022), các bạn thấy "Trị giá tính thuế GTGT" của mặt hàng này là 257.068.224 đ 

+ Tại trang 10 tập tài liệu là trang chi tiết nhập mặt hàng thứ 2 (Máy in Epson T6025), các bạn thấy "Trị giá tính thuế GTGT" mặt hàng này là 241.001.460 đ 

Ghi chú 2 : ngoài thực tế có 1 số kế toán thường bỏ qua không khấu trừ thuế VAT đầu vào của các khoản phí ngân hàng (xem h/đơn phí NH trang 17+18 cuốn tài liệu) vì giá trị tương đối nhỏ, họ đưa hết giá trị VAT này vào chi phí luôn => Phương pháp này thuế cũng chấp nhận. Nhưng trong chương trình học này thì chúng ta có khấu trừ thuế VAT đầu vào liên quan phí dịch vụ ngân hàng

Ghi chú 3 : khi nhập đến hóa đơn đầu vào trang 43 cuốn tài liệu thì đây là hóa đơn Cty TaTa Vina trả hàng, đối với hóa đơn trả hàng thì chúng ta sẽ nhập bên Sheet 2-Dau ra. Nhập số âm để điều chỉnh giảm Doanh thu bán ra + và điều chỉnh giảm Thuế VAT phải nộp của lô hàng người mua trả lại

 Kết quả sau khi nhập xong hóa đơn đầu vào Q1/2022 : thì tổng giá trị HHDV mua vào là 1.826.036.918 đ và số thuế VAT được khấu trừ là 181.991.489 đ

 

+ Bạn thực hiện tương tự như nhập hóa đơn mua vào, nhưng bạn nhập bên Sheet 2-Dau ra. Tiền thuế VAT đầu ra nhập trên Sheet này là số thuế VAT phải nộp khi tổng hợp số liệu lên Tờ khai thuế GTGT

+ Trong quá trình nhập hóa đơn bán ra, bạn lưu ý trong Quý Cty có nhận được một hóa đơn người mua trả hàng (hóa đơn trang 43 cuốn Tài liệu), thì đối với hóa đơn người mua trả hàng bạn nhập bên Sheet 2-Dau ra này, và nhập số âm để điều chỉnh giảm Doanh thu  và thuế VAT đầu ra phải nộp của lô hàng trả lại này

 Kết quả sau khi nhập xong hóa đơn đầu ra Q1/2022 : thì tổng giá trị HHDV bán ra là  3.261.100.000 đ và số thuế VAT phải nộp là 326.110.000 đ

 

 Sau khi nhập xong 02 Sheet 1-Dau vao  và 2-Dau ra trên, các bạn qua Sheet BC VAT Q1-2022 để lập Bảng tổng hợp thuế GTGT Quí 1-2022

+ Đây là kết quả "Tổng hợp thuế GTGT Quý 1 năm 2022"

 

Cty Thanh Trí giải thích các số liệu ở Bảng trên như sau :

+ Chỉ tiêu [22] : bạn mở Tờ khai VAT quý trước (Quý 4/2021) ra xem Thuế VAT Quý trước có còn được khấu trừ chuyển quý sau không (xem trên chỉ tiêu [43]).  Trường hợp Cty Thành Công theo đề bài thì không còn, nên chỉ tiêu [22] là bằng 0  

+ Chỉ tiêu [23] và [24] lấy từ Sheet 1-Dau vao "Bảng kê hóa đơn mua vào", lấy số dòng tổng cộng

+ Chỉ tiêu [23a] và [24a] lấy từ Sheet 1-Dau vao "Bảng kê hóa đơn mua vào" những chứng từ có liên quan đến mua HHDV từ nước ngoài

+ Chỉ tiêu [25] = chỉ tiêu [24] vì Cty Thành Công kinh doanh mặt hàng mua bán hàng điện tử, điện lạnh là ngành nghề chịu thuế VAT (ngành này thuế VAT là 10%), mà theo qui định của cơ quan thuế nếu DN kinh doanh mặt hàng chịu thuế VAT thì sẽ được khấu trừ toàn bộ thuế VAT đầu vào. Còn DN nào mà kinh doanh ngành nghề vừa chịu thuế, vừa không chịu thuế (ví dụ: DN A vừa kinh doanh hàng điện tử [chịu thuế VAT 10%], vừa kinh doanh sản xuất phần mềm [không chịu thuế VAT], thì số thuế VAT đầu vào dùng chung cho 2 hoạt động (số tiền trên chỉ tiêu [23]) không được khấu trừ hết vào chỉ tiêu [25], mà phân bổ theo tỉ lệ doanh thu trong quý của 2 hoạt động. Ví dụ : chỉ tiêu [23] là 100 đ, trong quý Doanh thu kinh doanh hàng điện tử chiếm 85% tổng doanh thu, thì lúc đó thuế GTGT được khấu trừ quý này (chỉ tiêu [25]) = 100 đ x 85% = 85 đ, số còn lại 15 đ sẽ không được khấu trừ mà kế toán sẽ đưa số này vào chi phí hoạt động SXKD trong quý

+ Chỉ tiêu [34] và [35] lấy từ Sheet 2-Dau ra "Bảng kê hóa đơn bán ra", lấy số dòng tổng cộng

+ Chỉ tiêu [40] = [36]-[22] (nếu [36] >[22]) là số thuế VAT phải nộp quý này

+ Chỉ tiêu [43] = [22]-[36] (nếu [36] <[22]) là số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển Qúy sau

► Theo kết quả bảng trên thì Cty phải nộp thuế VAT quý 1/2022 là 144.185.511 đ (Cty phải nộp số này vào kho bạc, hạn chót nộp thuế cũng là hạn chót nộp tờ khai => hạn chót nộp số thuế này vào kho bạc là ngày 30/04/2022, nếu nộp chậm bị phạt 0,03% trên 01 ngày nộp chậm)

 

 

  Phần mềm HTKK là gì ? HTKK là viết tắt của từ Hỗ Trợ Kê Khai đây là Phần mềm do Tổng Cục Thuế Việt Nam phát hành, phần mềm cung cấp miễn phí cho các DN phục vụ cho việc kê khai thuế. Các bạn kế toán sẽ dùng phần mềm này để làm ra các báo cáo theo qui định, sau khi hoàn thành các mẫu báo cáo thì sẽ kết xuất ra File .xml, và gửi các File .xml này qua mạng cho cơ quan thuế

 

Phần mềm HTKK này tải trên mạng xuống, sau khi tải xuống thì tiến hành cài đặt vào máy tính. Bạn có thể tải phần mềm HTKK tại đây

+ Sau khi tải xong, bạn mở File nén có tên HTKK => chọn File Setup.exe để tiến hành cài đặt vào máy

  Lưu ý : một số máy khi cài phần mềm HTKK, thì máy báo cần cài thêm Microsoft .NET Framework do máy bạn chưa có phần mềm này, bạn tải phần mềm này tại đây, sau khi tải xong bạn nhấp chuột vào File vừa tải để cài Microsoft .NET Framework vào máy, cài xong phần mềm này thì bạn tiến hành cài lại Phần mềm HTKK

+ Sau khi cài xong thì biểu tượng Phần mềm HTKK sẽ xuất hiện ngoài màn hình Desktop

+ Bây giờ bắt đầu làm Báo cáo thuế VAT Quý trên Phần mềm HTKK

Nhấp vào biểu tượng HTKK ngoài màn hình Desktop để mở Phần mềm ra. Lưu ý : có một số máy khi các bạn vào Phần mềm HTKK thì nó tự thoát ra, hoặc thông báo là Phần mềm không hoạt động, thì bạn xử lý bằng cách xem video hướng dẫn tại đây, việc này chỉ xử lý một lần, lần sau sẽ không bị nữa 

 

 

 Ghi chú : Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trong Phần mềm HTKK :  Các bạn mở Phần mềm Unikey lên, chọn “Mở rộng”, sau đó tích chọn “Luôn sử dụng clipboard cho Unicode” là xong (xem hình)

 

  Nếu khi bạn mở PM HTKK ra mà máy hỏi có phiên bản mới, có muốn cập nhật không thì bạn chọn Có, để chúng ta có phiên bản mới nhất

+ Tiếp theo, bạn khai báo thông tin Cty Thành Công vào PM HTKK như hình minh họa :

 

 

+ Nhập xong bảng trên, bạn thực hiện 2 bước. Bước 1 : bấm nút “Ghi”. Bước 2 : bấm nút “Đóng” (lưu ý :  2 nút này nằm ở góc dưới, bên phải của bảng này).

Khi đó sẽ xuất hiện bảng sau :

 

 

+ Xuất hiện bảng sau, bảng chọn các mục có mũi tên như hình minh họa :

+ Xuất hiện bảng “Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT)”, để kê khai số liệu vào tờ khai này thì bạn mở File Excel Bao cao VAT Quy” đã làm trước đây ra để lấy số liệu nhập vào bảng này

Đây là bảng Tổng hợp thuế VAT, bạn đã làm tại File Excel Bao cao VAT Quy”, bạn copy các số liệu này để dán vào “Tờ khai thuế GTGT” (copy dán chứ không gõ trực tiếp dễ bị sai)

 

 

+ Sau khi hoàn thành thì kết quả tại chỉ tiêu [40] trên “Tờ khai thuế GTGT” là số thuế VAT Quý 1/2022 Cty phải nộp : 144.118.511 đ (xem hình)

 

+ Sau khi kê khai xong “Tờ khai thuế GTGT”, bạn đi qua bảng Phụ lục “PL 43/2022/QH15” để kê khai các mặt hàng được giảm 2% thuế VAT (nếu Cty bạn không có giảm 2% VAT thì bỏ qua bước này)

+ Khi chọn Phụ lục sẽ xuất hiện bảng sau :

 

+ Sau khi điền xong bảng Phụ lục này, bạn qua “Tờ khai thuế GTGT”, kiểm tra lại chỉ tiêu [33] có khớp với số đã thống kê chưa (lưu ý : chỉ tiêu [33] có thể gõ lại bằng tay)

+ Trên đây chỉ là giả sử Cty Thành Công có kinh doanh mặt hàng được giảm thuế để minh họa cho bạn biết cách làm bảng Phụ lục, thực tế thì Cty này không KD mặt hàng giảm thuế nên bạn phải xóa Phụ lục này trên PM HTKK đi thì máy mới cho kết quả đúng. Cách xóa Phụ lục là bạn nhấp chuột vào sheet “PL 43/2022/QH15” và bấm nút “Xóa”

 

 

+ Sau khi xóa Phụ lục, bạn qua “Tờ khai thuế GTGT” kiểm tra xem các thông tin đã đúng chưa (lưu ý là kiểm tra chỉ tiêu [33]), nếu đã đúng rồi thì bấm “Ghi” (nút Ghi nằm ở cuối Tờ khai). Nếu dữ liệu kê sai, kê sót máy sẽ báo cho bạn biết, đồng thời những chỗ kê sai máy sẽ tô màu đỏ để bạn sữa lại cho đúng. Nếu dữ liệu đã đúng thì khi bấm “Ghi”, máy báo “Đã ghi dữ liệu thành công”

+ Tờ khai sau khi làm xong thì phải nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Muốn nộp qua mạng thì phải kết xuất báo cáo ra file .xml

 

 

+ Khi bấm nút “Kết xuất” => tích chọn “Kết xuất XML

 

 

 

 + Sau khi bấm nút Save, thì ngoài Desktop sẽ xuất hiện File vừa kết xuất, bạn ra ngoài Desktop, chọn mở File này sẽ thấy kết quả như sau :

 

 

  Nếu bạn mở File. xml mà không xem được giống hình trên, chỉ hiện ra các ký tự không đọc được, nghĩa là máy bạn chưa cài Phần mềm ItaxViewer . Phần mềm này dùng để đọc File.xml, bạn tải phần mềm iTaxViewer về để cài tại đây

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Tờ khai thuế GTGT Quý 1-2022, và đã kết xuất ra file. Xml để nộp qua mạng

 

 

 Nhắc lại : mỗi quý chúng ta phải nộp 3 báo cáo sau :

   1- Tờ khai thuế GTGT Quý

   2- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý

   3- Tờ khai khấu trừ thuế TN cá nhân Quý

       Ở phần trên đã hướng dẫn bạn làm mẫu BC thứ nhất : “Tờ khai thuế GTGT Quý", bây giờ hướng dẫn bạn làm mẫu BC thứ hai là “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý

 

 Ghi chú : Đối với các DN đã chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thì không cần làm Báo cáo này nữa

 

 Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý là báo cáo các mục sau :

   - Quý trước còn lại bao nhiêu hóa đơn chưa sử dụng

   - Trong Quý này có in, đặt  thêm hóa đơn mới không

   - Đã sử dụng bao nhiêu tờ hóa đơn

   - Số hóa đơn thu hồi, hủy, làm mất (nếu có)

   - Số hóa đơn chưa sử dụng chuyển Quý sau là còn bao nhiêu

 

 Cty Thành Công đã sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 trong Quý 1/2022 nên không cần làm BC tình hình sử dụng hóa đơn. Nhưng trong chương trình học này sẽ giả sử làm BC sử dụng hóa đơn Quý cho Cty ABC để bạn hình dung cách làm như thế nào

+ Giả sử Cty ABC đã đặt in 1.000 số hóa đơn, và trong Quý 1/2022 Cty ABC vẫn sử dụng mẫu hóa đơn này, chưa chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 , và số hóa đơn chưa sử dụng còn lại đầu quý 1/2022 là 400 số (từ số 601 đến số 1.000). Hóa đơn có Mẫu số : 01GTKT0/001, Ký hiệu : TM/20E. Trong Quý 1/2022, Cty xuất ra 300 số hóa đơn, trong đó có xóa bỏ 2 số hóa đơn, là số 615 và 630. Yêu cầu bạn làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2022

 

 Cách làm như sau :

+ Bạn mở phần mềm HTKK ra, chọn mục “Hóa đơn”, chọn “ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC) :

 

+  Xuất hiện bảng sau, bạn chọn các mục như hình minh họa  :

 

+ Xuất hiện bảng sau, bạn điền thông tin vào bảng như hình minh họa

 

 

+ Sau khi hoàn thành thì bạn bấm “Ghi”, rồi bấm “Kết xuất” và kết xuất ra File . xml

 

+ Sau đó cũng nộp File .xml này qua mạng

 

 

1. Mẫu số 03/DL-HĐĐT là gì?

+ Mẫu số 03/DL-HĐĐT hay còn được gọi là Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ  hàng hóa, dịch vụ bán ra; là biểu mẫu được dùng để kê khai dữ liệu hóa đơn và các chứng từ hàng hóa, dịch vụ gửi đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

2. Ai phải kê khai Mẫu số 03/DL-HĐĐT ?

+ Theo lộ trình là đến 01/07/2022 tất cả hộ kinh doanh, Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, do đó đơn vị nào vẫn còn sử dụng hóa đơn mẫu cũ thì phải làm mẫu 03/DL-HĐĐT để nộp cho cơ quan thuế. Mức phạt rất cao nếu không nộp mẫu này

+ Như vậy mẫu này chỉ áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh chưa áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, còn đơn vị nào áp dụng rồi thì không cần làm. Nhưng có lưu ý thêm đối với đơn vị kinh doanh trong Quý có sử dụng hóa đơn mẫu cũ, sau đó mới hủy để sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thì Quý đó vẫn phải làm mẫu 03/DL-HĐĐT cho số hóa đơn theo mẫu cũ

3. Cách kê khai Mẫu số 03/DL-HĐĐT như sau :

 

 

+ Xuất hiện :

 

+ Xuất hiện :

 

 

+ Sau đó bạn kết xuất ra file .xml và nộp qua mạng cùng “Tờ khai thuế GTGT”

 Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mẫu BC thứ hai là “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý, và đã kết xuất ra file. Xml để nộp qua mạng

Tiếp tục hướng dẫn bạn mẫu BC thứ ba là “Tờ khai thuế TNCN Quý

 

 

Bạn xem hướng dẫn làm “Tờ khai thuế TNCN Quý” tại đây

 

 

 

____________________

CÔNG TY DẠY KẾ TOÁN THANH TRÍ

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp, học trực tiếp  ở TPHCM tại đây

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp online : học online 1 kèm 1 hoặc học qua video + PM kế toán Excel + Misa tại đây

►  Tham khảo cách làm kế toán cho Hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 40/2021 tại đây

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524