HOTLINE: 0918102524

Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm Misa (Phần 2)

 

 

 

 

 

 Nếu bạn chưa xem "Phần 1", thì xem tại đây

 Nếu máy bạn chưa có phần mềm Misa, thì tải về tại đây, cách cài PM Misa vào máy đã hướng dẫn ở Phần 1

 Nếu bạn chưa tải Giáo trình để thực hành, thì tải về tại đây

__________________________________________________

 Nhắc lại : trong chương trình học làm kế toán trên PM Misa, chúng ta sẽ học 5 phần, như sau :

 

► PHẦN 1 . Cài  đặt  Phần  mềm  Misa   Tạo   dữ  liệu  mới   cho  Công   ty

 

► PHẦN 2 . Khai báo Danh mục và Số dư đầu k

 

► PHẦN 3 . Làm sổ sách kế toán

 

► PHẦN 4 . Làm sổ kế toán (tiếp Phần 3) + Làm báo cáo thuế + BC tài chính & Quyết toán năm

 

 PHẦN 5 . Phần phụ lục :

 

  1. Cách kiểm tra chứng từ đã nhập tới đâu 
  2. Cách sữa lại nghiệp vụ đã nhập bị sai 
  3. Các mẫu Báo cáo lập Cuối Quý 
  4. Các mẫu Báo cáo lập Cuối Năm 
  5. Khóa sổ kế toán cuối năm  
  6. Các loại sổ sách cần in
  7. Cách sao lưuphục hồi dữ liệu bằng USB 

 

Bài này chúng ta học đến Phần 2

 

 

Các bạn mở trang 1 cuốn Giáo trình học kế toán trên PM Misa (đã hướng dẫn các bạn tải về trong bài học Phần 1) để khai báo số dư của các Tài khoản và Hàng tồn kho đầu năm vào PM Misa

 

 

  Cty Bảo Gia có mở TK ngân hàng tại :

   + Ngân hàng Vietinbank

   + Số TK :  102 010 000 286 629

Các bạn khai báo TK ngân hàng này vào Misa như sau :

 Tại giao diện chính chọn Tab “Danh mục” / “Ngân hàng” / “Tài khoản ngân hàng”

 

 

  Xuất hiện bảng sau, nhấp chọn nút “Thêm”

 

  Xuất hiện bảng sau, và làm theo từng bước  :

 

 

 

 Như vậy bạn đã khai báo xong TK ngân hàng

 

 

 

 

 Tại giao diện chính chọn Nghiệp vụ” / “Nhập số dư ban đầu

 

 Xuất hiện bảng bấm chọn Tab Số dư TK” / ”Nhập số dư

 

 Xuất hiện bảng “Nhập số dư TK”. Bạn mở trang 1 cuốn Giáo trình để nhập số dư các TK 1111+ 1121 + 1561 + 4118 + 4211

Ví dụ: Nhấp đúp vào dòng TK 1111 => nhập số dư vào, và trên giao diện này nhập tiếp số dư các TK khác. Riêng số dư TK 1121 thì không nhập trên giao diện này, các bạn “Cất”, sau đó ra ngoài chọn 1121 để nhập số dư ngân hàng (xem hình minh họa)

 

 

 Sau khi “Cất”  và “Đóng”, bạn bấm chọn Tab Số dư TK Ngân hàng” / ”Nhập số dư

  Xuất hiện bảng Nhập số dư TK ngân hàng, bạn mở trang 1 Cuốn Giáo Trình và nhập số dư TK 1121 vào và chọn “Cất”

 

 

  Sau khi nhập xong số dư các TK, bạn qua Tab “Số dư tài khoản” để kiểm tra số dư Nợ và Có 2 bên có bằng nhau chưa (phải bằng số 1.032.659.952). Nếu bằng bạn tiếp tục đến bước “Khai báo danh mục kho” “Vật Tư Hàng Hóa”. Nếu chưa bằng bạn thực hiện sửa lại cho đúng số liệu đề bài

 

 

 

 

 

 

 

+ Bạn lần lượt tạo 2 Kho (HH và CCDC) Cty sử dụng như hình minh họa bên dưới:

 

 

+ Như vậy, bạn đã tạo được 2 Kho của Cty :

 

 

 

 

 

 

 

+ Khai báo xong mặt hàng này, các bạn chọn nút “Cất &Thêm” để khai báo tiếp 4 mặt hàng còn lại (trên trang 01 cuốn Giáo trình) (lưu ý : Số lượng tồn   + Thành tiền tồn kho sẽ khai báo ở Bước sau)

 

 

+ Sau khi khai báo thành công 5 mặt hàng tồn kho Cty, bạn tiến hành qua Bước 4 “Khai báo tồn kho vật tư hàng hóa”

 

 

+ Đầu tiên tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn :

“Nghiệp vụ” / “Nhập số dư ban đầu”, sẽ xuất hiện giao diện sau, và thực hiện tiếp theo hình minh họa :

 

 

+ Xuất hiện bảng sau :

 

 

 

+ Sau khi khai bao số dư ban đầu vật tư hàng hóa bạn Bấm chọn “Cất” như hình bên dưới:

 

 

 

 

+ Khai báo Cơ cấu tổ chức của Cty nghĩa là khai báo Cty này gồm các bộ phận nào ?

+ Thông thường Cty nào cũng có 02 bộ phận sau đây (Cty Bảo Gia cũng vậy) :

 

 

+ Các bạn khai báo 02 bộ phận trên vào Misa. Thực hiện như sau: Tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn “Danh mục” / “Cơ cấu tổ chức”, sau đó chọn nút “Thêm”

 

 

+ Xuất hiện bảng sau :

 

 

+ Điền thông tin đầy đủ như hình, sau đó “Cất & Thêm”, thực hiện tiếp cho BPBH

 

 

 

 

+ Nhập danh sách nhân sự tại Cty Bảo Gia vào PM Misa :

 

+ Thực hiện như sau: Tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn “Danh mục”/           “Đối tượng” / “Nhân viên”, sau đó chọn nút “Thêm” , xuất hiện bảng ssau:

 

 

+ Bạn tiến hành nhập tất cả danh sách 4 nhân sự Cty Bảo Gia theo mẫu minh họa (các ô để trống là không cần nhập)

 

 

Nghĩa là Khai báo :

   + Danh sách các đơn vị, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của Cty (gọi là “Khách hàng”)

   + Danh sách các đơn vị, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ cho Cty (gọi là “Nhà cung cấp”)

 Khai báo 02 Bước :

 

Bước 7A : Khai báo mã cho [Nhóm khách hàng], [Nhóm Nhà cung cấp]

+ Các bạn đặt mã như sau :

- Mã là “KH” cho tên Nhóm là Khách hàng

- Mã là “NCC” cho tên Nhóm là Nhà cung cấp

+ Tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn “Danh mục” / “Đối tượng” /  “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp”, sau đó chọn nút “Thêm” , xuất hiện bảng sau, bạn nhập theo mẫu minh họa :

 

 

+ Khi chọn “Cất & Thêm” thì bạn khai báo tương tự cho Nhóm Nhà cung cấp (lưu ý : nếu bạn chọn nút “Cất”, thì để khai báo Nhóm thứ 2 thì bạn phải vào lại “Danh mục” / “Đối tượng” /  “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp”). Đặt Nhóm thứ 2 như sau :

  • Mã : NCC
  • Tên : Nhà cung cấp

 

Bước 7B : Khai báo “Khách hàng, nhà cung cấp”

► Khai báo “Nhà cung cấp” (nghĩa là người bán): bạn mở trang 3 cuốn Giáo trình để khai báo Nhà cung cấp này vào PM Misa

+ Tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn “Danh mục” / “Đối tượng” / “Nhà cung cấp”, sau đó chọn nút “Thêm” , xuất hiện bảng sau (nhập theo mẫu minh họa, các ô khác nếu bạn muốn chi tiết thì gõ thêm vào, còn không cần thì để trống cũng được) :

 

 

+ Trên đây là nhập mẫu một Nhà cung cấp, sau này khi làm sổ sách kế toán khi đến nghiệp vụ nào có phát sinh Nhà cung cấp mới thì các bạn khai báo Nhà cung cấp đó như vừa hướng dẫn

► Khai báo “Khách hàng” (nghĩa là người mua): Mở trang 10 cuốn Giáo trình để khai báo Khách hàng này vào PM Misa. Tại giao diện chính trên phần mềm Misa, bạn chọn “Danh mục” / “Đối tượng” / “Khách hàng”, sau đó chọn nút  “Thêm”, xuất hiện bảng sau (nhập theo mẫu minh họa) :

 

 

+ Tiếp theo chọn “Nhóm KH, NCC” là KH như hình minh họa, nếu không cần gõ các chi tiết khác thì bấm “Cất” là khai báo xong khách hàng này (lưu ý : khi bấm “Cất” máy sẽ hỏi lại DN này không còn hoạt động tại địa chỉ này, bạn có muốn Cất không. Vì đây là hóa đơn minh họa dùng để học tập nên bạn bấm “Cất”)

 

 

+ Trên đây là nhập mẫu một Khách hàng, sau này khi làm sổ sách kế toán khi đến nghiệp vụ nào có phát sinh Khách hàng mới thì các bạn khai báo thêm

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành học PHẦN 2 là khai báo số dư ban đầu trên Phần mềm Misa, bây giờ bắt đầu học Phần 3 là làm Sổ sách kế toán hàng tháng cho Cty Bảo Gia

_________________________________

Xem tiếp Phần 3 tại đây  

 

 

 

 

 

______________________

CÔNG TY KẾ TOÁN THANH TRÍ

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp, học trực tiếp  ở TPHCM tại đây

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp online : học online 1 kèm 1 hoặc học qua video + PM kế toán Excel + Misa tại đây

►  Tham khảo cách làm kế toán cho Hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 40/2021 tại đây

 


Tin tức liên quan