HOTLINE: 0918102524

Thành lập, thay đổi Giấy phép KD

 


 


 

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép

3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 01 ngày tính từ ngày nhận dấu.

 
Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận

(Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có) 


► Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 07 – 15 ngày làm việc


 

 

 

 


Tin tức liên quan