HOTLINE: 0918102524

Dịch vụ kế toán trọn gói

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán.


 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

1/ Tư vấn, xử lý, kê khai báo cáo Thuế
Thường xuyên tư vấn,hướng dẫn cho bên A thực hiện các nghĩa vụ về Thuế ở Việt nam sao cho đúng với pháp luật và có lợi nhất
Giải trình, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan nếu như có sự yêu cầu từ cơ quan Thuế
Lập và gởi các loại báo cáo về thuế liên quan đến Doanh nghiệp theo kỳ qui định như : Lệ phí môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tiêu thụ đặt biệt- Thuế tài nguyên - Thuế bảo vệ môi trường - Thuế nhà thầu - Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn;…
Lập và gởi  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ,báo cáo thống kê  theo kỳ qui định.
Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho  cơ quan Thuế khi cần thiết.


 

2/ Công việc liên quan kế toán 
Tư vấn, hướng dẫn bên A viết hoá đơn và lập các loại chứng từ kế toán  theo quy định của Nhà nước;
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn chứng từ do bên A gởi đến;
In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc của bên A;
Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình kinh doanh của bên A phù hợp với qui định về thuế;
Lập: Bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản  theo chế độ qui định;
Quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng ;
Mở sổ theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm; …..
Kiểm tra doanh thu - chi phí, cân đối lãi lỗ , tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;
Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh  và báo cáo tài chính khi bên A có yêu cầu;
Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng;
In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành bao gồm: Bảng cân đối số phát sinh - Sổ nhật ký chung- Sổ quỹ tiền mặt - Sổ tiền gởi ngân hàng - Sổ cái các tài khoản - Sổ chi tiết các tài khoản - Sổ nhập xuất tồn hàng hóa,vật tư, thành phẩm….


 

3/  Đứng tên kế toán trưởng theo qui định của cơ quan Thuế
Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ  kế toán trưởng đến cơ quan Thuế.
Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán do bên B quản lý.
Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến cơ quan Thuế .


 

4/ Quyết  toán  năm 
Lập và gởi quyết toán:Thuế thu nhập doanh nghiệp- Thuế thu nhập cá nhân (phần DN trả thu nhập)
Lập và gởi báo cáo tài chính  năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định
Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như :Có đăng ký lại kỳ khai thuế - Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về  Lệ Phí môn bài – Có sự thay đổi phương pháp kế toán….


 


 

 

► Chính xác: với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, các số liệu mà doanh nghiệp cung cấp sẽ được xử lý chính xác nhất, theo đúng các quy định của pháp luật.
► Kịp thời: mọi số liệu sẽ được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời hạn nộp tờ khai.

► Bảo mật: mọi thông tin của doanh nghiệp sẽ được bảo mật tối đa. Kể cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói đã chấm dứt.

► Tận tâm: không chỉ thực hiện dịch vụ kế toán thuế trên những hóa đơn/chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để chủ doanh nghiệp cân nhắc và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

► Trách nhiệm: với chế độ bảo hành trọn đời số liệu trong phạm vi dịch vụ đã cung cấp. Chúng tôi cam kết sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh/kiểm tra doanh nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai


 

 Tin tức liên quan