Khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

♦ Kể từ 01/01/2022 Người nộp thuế sẽ thực hiện việc khai báo thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC đáp ứng các qui định trong Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP

♦ Dưới đây là slide hướng dẫn chi tiết của Tổng cục thuế phát hành ngày 16/02/2022

 

Xem đầy đủ slide tại đây

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524