Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Bộ tài liệu gồm 02 phần: Phần lý thuyết và phần bài tập. Phần lý thuyết bạn có thể tải về để tham khảo:

Chuyên đề 01: Quản trị tài chính

Chuyên đề 02: Thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 03: Tín dụng ngân hàng (Phần 1 - Phần 2)

Chuyên đề 04: Pháp luật về thuế

Chuyên đề 05: Luật kế toán

Chuyên đề 06: Tổ chức công tác kế toán (Phần 1  -  Phần 2)

Chuyên đề 07: Kế toán tài chính

Chuyên đề 08: Kế toán quản trị

Chuyên đề 09: Phân tích báo cáo tài chính

Chuyên đề 10: Kiểm toán


 

 

CÓ HAI LOẠI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp: 

Điều kiện: 

Tốt nghiệp Đại học ít nhất 02 năm; hoặc Cao đẳng, Trung cấp ít nhất 03 năm.

Văn bằng tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Thời gian công tác: Làm việc ở vị trí Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tối thiểu 02 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với Cao đẳng, Trung cấp.

 

Mẫu Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp


 

2. Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Đại học Kinh tế Tp.HCM cấp:

Điều kiện:

Tham gia đầy đủ khóa học theo chương trình đào tạo.

Điểm các môn thi từ 5 điểm trở lên.

 

Mẫu Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Đại học Kinh tế Tp.HCM cấp


 

LÝ DO NÊN LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Người nắm giữ vị trí Kế Toán Trưởng phải có Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng: Theo Mục C, khoản 1, Điều 54 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/15 có hiệu lực ngày 01-01-2017.

Nắm rõ các thành phần kế toán, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm giúp tư vấn cho Ban giám đốc, nhà quản trị để ra quyết định tối ưu trong đầu tư.

Thiết lập được các quy trình kiểm soát nội bộ.

Xây dựng phương án doanh thu - chi phí phù hợp để làm cho chi phí thuế doanh nghiệp phải nộp là thấp nhất và đúng pháp luật.

Nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, tạo cơ hội tăng thu nhập cao


 

LỊCH HỌC VÀ CHI PHÍ

 Thời gian học : 10 ngày chủ nhật liên tiếp

   - Sáng : 8g30 đến 11g30

   - Chiều : 13g đến 16g

Chi phí  : 1.8650.000 đ  (đã bao gồm tài liệu + phí cấp bằng)


 

HỒ SƠ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

01 phiếu thông tin học viên (Tải mẫu Word - Mẫu .pdf)

02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng.

02 Văn bằng sao y không quá 2 tháng tính đến ngày tham gia khóa học.

01 Giấy xác nhận công tác: xác nhận đến thời điểm tham gia khóa học  (Tải mẫu Word - Mẫu .pdf)


 

LỢI ÍCH KHI HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CTY THANH TRÍ

 

Phương pháp dạy khóa học Kế Toán Trưởng hiện đại: Cùng thảo luận giải quyết các tình huống thực tế.

Giảng viên: Trình độ chuyên môn thạc sỹ, tiến sỹ đang công tác tại các trường đại học, đồng thời là các chuyên gia tư vấn tài chính, thuế cho doanh nghiệp.

Thời gian học linh hoạt: Học ngày chủ nhật hàng tuần, thời gian 2,5 tháng, nhận Chứng chỉ sau 3 tháng theo lịch của Bộ Tài Chính

Trung tâm còn hỗ trợ các bạn chuyển đổi Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng trong các trường hợp sau:

+ TH1: Chứng chỉ do Bộ Tài Chính cấp đã quá thời hạn 05 năm theo quy định.

+ TH2: Các bạn đã có Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng do Trường cấp nay chuyển đổi sang bằng do Bộ Tài Chính cấp


 

ĐĂNG KÝ HỌC 

 

 

 

 


 

 

LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ HOẶC LÀ KẾ TOÁN BẠN CẦN PHẢI CÓ CÁC FILE EXCEL NÀY

Bạn đang gặp khó khăn khi theo dõi Nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi Công nợ Phải thu - Phải trả hoặc bạn đang cần làm Báo cáo tài chính (theo Thông tư 133 hoặc  Thông tư 200) ? Bạn tải các File Excel hữu ích dưới đây, sẽ giải quyết các yêu cầu của bạn. Các File này theo đúng qui định mới nhất của cơ quan thuế, sử dụng để biết cách làm Kế toán nội bộ - Kế toán thuế - Kế toán tổng hợp. Đặc biệt các bạn là chủ cơ sở, cửa hàng, chủ DN sử dụng các File này để theo dõi Nhập xuất tồn, Công nợ rất hiệu quả, dễ sử dụng, không biết kế toán cũng làm được

 

► File Excel dùng "Theo dõi Công nợ và Theo dõi Nhập xuất tồn kho" rất hay, đúng qui định của Thuế, không học kế toán cũng làm được, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ và  Trích Khấu hao Tài sản cố định" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 200" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 133" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

 

► File Excel Hướng dẫn cách "Theo dõi quỹ tiền mặt và In Phiếu thu – Phiếu chi" rất hay, link tải tại đây 

► File Excel Hướng dẫn cách "Tính lương và Thuế TNCN" đúng qui định của thuế, link tải tại đây


 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐẠT GIẢI "THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC"

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán kho tại đây

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải trả tại đây

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải thu tại đây

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524