HOTLINE: 0918102524

File excel đúng qui định để lập Bảng Phân bổ CCDC và Bảng Trích khấu hao TSCĐ

 

 

 

 

 

 

► File Excel dùng làm "Bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ và  Trích Khấu hao Tài sản cố định" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây


 

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN BỔ CCDC & TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

 

Trong quá trình hoạt động SXKD, Công ty bạn có mua một số tài sản về sử dụng, và bạn phải Phân bổ (khi tài sản mua này là CCDC) hoặc Trích khấu hao (khi tài sản mua này là TSCĐ) vào chi phí SXKD hàng tháng

Một số vấn đề đặt ra như sau :

► Bạn phải phân biệt, một tài sản khi nào gọi là Công cụ dụng cụ khi nào gọi làTài sản cố định

► Thời gian Phân bổ hoặc Trích khấu hao bao nhiêu năm là đúng luật

► Một tài sản khi mới mua thì Phân bổ hoặc Trích khấu hao phải tính từ ngày bắt đầu sử dụng

   + Ví dụ ngày 15/02/2021 Cty mua 01 cái Laptop trị giá chưa VAT là 20.000.000 đ và bắt đầu sử dụng từ ngày 15/02/2021 => như vậy chúng ta phải tính phân bổ tháng đầu tiên là từ ngày 15/02/2021 đến ngày 28/02/2021 

► Trong quá trình sử dụng nếu Cty bạn có Thanh lý một TSCĐ thì bạn phải tính được Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và theo qui định một TSCĐ khi Thanh lý thì vẫn tính Khấu hao cho đến ngày Thanh lý 

► Nếu Cty bạn tạm ngưng sản xuất KD thì bạn sẽ tạm ngưng Phân bổ hoặc tạm ngưng Trích khấu hao thì vấn đề này xử lý như thế nào trên File Excel

► Nếu Cty bạn phát sinh cả trăm CCDC - TSCĐ thì có cách nào để tính chính xác và nhanh chóng ?

 

Tất cả các vấn đề trên sẽ được giải quyết cực kỳ nhanh chóng và chính xác khi bạn tải File excel tính Phân bổ CCDC và Trích Khấu hao TSCĐ đúng qui định của thuế đính kèm trong bài viết này về để sử dụng, mọi thắc mắc trên đều được xử lý trong File này, để có File này bạn tải tại đây

Cty kế toán Thanh Trí
 

Tin tức liên quan