Cách làm Quyết toán thuế TNDN và BCTC năm (theo TT 200 và TT 133)

 

PHẦN 10 : HỌC LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM

► Trong phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách Quyết toán thuế TNDN năm của một công ty bằng chứng từ thực tế và đồng thời xem các mẫu BCTC năm phải thực hiện. Đặc biệt từ 01 bộ chứng từ của một công ty, các bạn sẽ được hướng dẫn làm Quyết toán thuế TNDN & Báo cáo tài chính theo 02 Thông tư : Thông tư 200 và Thông tư 133. Để học phần này các bạn cần:

1- Tải tài liệu và phần mềm Excel học làm Quyết toán thuế  & BCTC theo TT 200 :  tại đây 

2- Tải tài liệu và phần mềm Excel học làm Quyết toán thuế  & BCTC theo TT 133 :  tại đây

► Sau khi tải xong tài liệu và phần mềm, các bạn xem hướng dẫn cách làm theo video dưới đây :

 

 


 

TIN KHÁC

 

 

LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ HOẶC LÀ KẾ TOÁN BẠN CẦN PHẢI CÓ CÁC FILE EXCEL NÀY

Bạn đang gặp khó khăn khi theo dõi Nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi Công nợ Phải thu - Phải trả hoặc bạn đang cần làm Báo cáo tài chính (theo Thông tư 133 hoặc  Thông tư 200) ? Bạn tải các File Excel hữu ích dưới đây, sẽ giải quyết các yêu cầu của bạn. Các File này theo đúng qui định mới nhất của cơ quan thuế, sử dụng để biết cách làm Kế toán nội bộ - Kế toán thuế - Kế toán tổng hợp. Đặc biệt các bạn là chủ cơ sở, cửa hàng, chủ DN sử dụng các File này để theo dõi Nhập xuất tồn, Công nợ rất hiệu quả, dễ sử dụng, không biết kế toán cũng làm được

► File Excel dùng "Theo dõi Công nợ và Theo dõi Nhập xuất tồn kho" rất hay, đúng qui định của Thuế, không học kế toán cũng làm được, link tải tại đây

► File Excel dùng làm "Bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ và  Trích Khấu hao Tài sản cố định" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Exel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 200" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 133" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

 

► File Excel Hướng dẫn cách "Theo dõi quỹ tiền mặt và In Phiếu thu – Phiếu chi" rất hay, link tải tại đây  

► File Excel Hướng dẫn cách "Tính lương và Thuế TNCN" đúng qui định của thuế, link tải tại đây


 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐẠT GIẢI "THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC"

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán kho tại đây

 

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải trả tại đây

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải thu tại đây

 


 

 

,

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524