HOTLINE: 0918102524

Cách làm Quyết toán thuế TNDN và BCTC năm (theo Thông tư 200 và Thông tư 133)

 

PHẦN 10 : HỌC LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM

► Trong phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách Quyết toán thuế TNDN năm của một công ty bằng chứng từ thực tế và đồng thời xem các mẫu BCTC năm phải thực hiện. Đặc biệt từ 01 bộ chứng từ của một công ty, các bạn sẽ được hướng dẫn làm Quyết toán thuế TNDN & Báo cáo tài chính theo 02 Thông tư : Thông tư 200 và Thông tư 133. Để học phần này các bạn cần:

1- Tải tài liệu và phần mềm Excel học làm Quyết toán thuế  & BCTC theo TT 200 :  tại đây 

2- Tải tài liệu và phần mềm Excel học làm Quyết toán thuế  & BCTC theo TT 133 :  tại đây

► Sau khi tải xong tài liệu và phần mềm, các bạn xem hướng dẫn cách làm theo video dưới đây :

 

 

 


Tin tức liên quan