Tải tài liệu học kế toán Online "PHẦN 3" - Học làm sổ sách kế toán

 

PHẦN 3 : HỌC LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN

► Trong phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách làm Sổ sách kế toán hàng tháng của một công ty bằng chứng từ thực tế. Để học phần này các bạn cần Tải tài liệu và phần mềm Excel học Kế toán tổng hợp - Kế toán thuế Online PHẦN 3 tại đây 

► Sau khi tải xong tài liệu và phần mềm, các bạn xem hướng dẫn cách làm theo video dưới đây :

 

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524