Thời điểm Báo cáo thuế VAT

 

 

Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/2014-TT/BTC:

 

   + Khai thuế theo Quý  : khi doanh thu năm trước liền kề <= 50 tỷ

 

   + Khai thuế theo Tháng  : khi doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ

  

Lưu ý :

 

  1- Chu kỳ khai thuế GTGT sau khi DN xác định xong thì sẽ áp dụng liên tục trong 03 năm

 

  2- Đối với DN DN mới thành lập thì áp dụng kê khai theo Quý, sau đó căn cứ vào năm tiếp theo hoạt động đủ 12   tháng (tròn năm dương lịch) sẽ xét lại xem Doanh thu lớn hơn hay nhỏ hơn 50 tỷ

 

  ► Vd : Cty A hoạt động từ tháng 8/2020, thì sẽ khai thuế GTGT theo Quý hết năm 2020 và năm 2021 (vì năm 2020 hoạt động không tròn năm, nên   sẽ áp dụng tiếp cho năm 2021), sau đó sẽ xem doanh thu năm 2021 : nếu <= 50 tỷ thì năm 2022 sẽ tiếp tục khai theo Quý (và khi đã xác định được kỳ kê khai phải áp dụng theo chu kỳ 03 năm là : 2022+2023+2024. Qua năm 2025 sẽ xét lại chu kỳ kê khai mới, lúc này sẽ căn cứ vào doanh thu năm 2024)

 

___________________

 

CÔNG TY KÊ TOÁN THANH TRÍ


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524