Mức thuế suất thuế thu nhập DN mới nhất

Để biết mức thuế suất thuế TNDN các bạn căn cứ vào :

+ Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC

+ Điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

Mức thuế suất thuế TNDN qua các năm như sau:

1. Trước ngày 1/1/2016 thì áp dụng như sau: 

Thuế suất 20%: Áp dụng cho những DN có doanh thu < 20 tỷ.
Thuế suất 22%: Áp dụng cho những DN có Doanh thu > 20 tỷ. (Nhưng kể từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

2. Từ ngày 1/1/2016 trở đi áp dụng như sau:
 Thuế suất là 20% áp dụng chung cho tất cả DN (trừ 2 loại hình Ghi chú dưới đây)  

♦ Ghi chú 1 : Thuế suất từ 32% đến 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.
    + Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

♦ Ghi chú 2 : Thuế suất 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí);
    + Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.


 

KẾ TOÁN THANH TRÍ CHÚC BẠN MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524