File Excel cần có khi làm kế toán

 

FILE EXCEL KẾ TOÁN PHẢI CÓ

 

Bạn đang gặp khó khăn khi theo dõi Nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi Công nợ Phải thu - Phải trả hoặc bạn đang cần làm Báo cáo tài chính (theo Thông tư 133 hoặc  Thông tư 200) ? Bạn tải các File Excel hữu ích dưới đây, sẽ giải quyết các yêu cầu của bạn. Các File này theo đúng qui định mới nhất của cơ quan thuế

 

File Excel dùng "Theo dõi Nhập xuất tồn kho dùng cho Cty, DN ", link tải tại đây

File Excel dùng "Theo dõi Nhập xuất tồn kho dùng cho hộ KD, cá nhân KD", link tải tại đây

File Excel dùng "Theo dõi Công nợ Phải thu ", link tải tại đây 

File Excel dùng "Theo dõi Công nợ Phải trả ", link tải tại đây 

File Excel Hướng dẫn cách "Theo dõi quỹ tiền mặt và In Phiếu thu – Phiếu chi", link tải tại đây

File Excel dùng "Làm sổ sách kế toán cho hộ Kinh doanh theo TT 40 và TT 88 ", link tải tại đây

► File Excel dùng làm "Bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ và  Trích Khấu hao Tài sản cố định", đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 200", đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 133", đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

 

► File Excel Hướng dẫn cách "Tính lương và Thuế TNCN" đúng qui định của thuế, link tải tại đây

► File Excel Hướng dẫn cách "Tự tạo Phiếu thu - chi có hàm dịch số sang chữ tự động", link tải tại đây

 


 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐẠT GIẢI "THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC"

 

 

 

 


 

Video hướng dẫn "Cách làm kế toán Kho", link tải tại đây

 

 

Video hướng dẫn "Cách theo dõi công nợ Phải trả", link tải tại đây

 

 

Video hướng dẫn "Cách theo dõi công nợ Phải thu", link tải tại đây


 

TIN KHÁC

 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây


 

Xem nội dung chi tiết tại đây


 

Xem nội dung chi tiết tại đây


 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây


 

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524