Các công việc Kế toán tổng hợp phải làm

 

Người kế toán tổng hợp phải có sự hiểu biết và năm rõ các phần hành, cũng như sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn của một kế toán tổng hợp sẽ kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán


 

 

Công việc Kế toán tổng hợp tại công ty lớn và công ty nhỏ khác nhau nhiều. Công ty lớn thì phòng kế toán có đầy đủ ban bệ, nhân viên kế toán đông, mỗi người phụ trách một mảng, cuối tháng kế toán tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp số liệu lại để cho ra các báo cáo
Dưới đây Công ty Thanh Trí mô tả công việc của kế toán tổng hợp tại các công ty nhỏ, vì công ty nhỏ nên kế toán tổng hợp rất đa năng, làm hết mọi thứ


 

 

Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...
Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa 
Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả
Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý
Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ 
Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng
Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
Tính giá thành sản phẩm (đối với Cty sản xuất)
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng
Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo tháng)
Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh
Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

 Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo Quí) :
   + Báo cáo thuế VAT 
   + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   + Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân
 Tính TNDN tạm tính theo quý
 Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)
 Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc


 

 

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm Báo cáo năm 
 Lập các Báo cáo cuối năm : 
   + Quyết toán thuế TNDN năm
   + Quyết toán thuế TNCN năm

   + Báo cáo tài chính năm
 Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
 In sổ sách kế toán theo qui định


 

Trên đây là một số ý chính các công việc kế toán tổng hợp phải làm, tuy nhiên với mỗi loại hình Cty khác nhau thì sẽ có thêm các công việc khác. Có nhiều công ty nhỏ thì kế toán tổng hợp phải kiêm luôn kế toán nội bộ, Nhưng quan trọng nhất là kế toán tổng hợp phải cân đối được chi phí đầu vào sao cho phù hợp với doanh thu bán ra ngay từng thời điểm phát sinh để cân đối được số thuế VAT, thuế TNDN phải nộp, tránh để tình trạng cuối quí, cuối năm bị nộp thuế quá nhiều (hoặc lỗ nhiều quá cũng phải giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu)

 

KẾ TOÁN THANH TRÍ


 

 

 

 

1) Về việc Khai thuế VAT theo tháng hay theo Quý ?

 

Căn cứ Theo Nghị định 126/2020-NĐ-CP, có hiệu lực từ 05/12/2020  :

Khai thuế theo Quý  : khi doanh thu năm trước liền kề <= 50 tỷ

Khai thuế theo Tháng  : khi doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ

Chu kỳ Khai thuế áp dụng trong 01 năm, hết năm xác định lại

DN mới thành lập Khai theo Quý trong 02 năm đầu, sang năm thứ 3 thì căn cứ D-thu năm thứ 2 để xác định lại

 

2) Về thuế TN cá nhân

Về mức giảm trừ : Căn cứ Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, áp dụng mức giảm trừ từ 01/01/2020 như sau :

   Mức giảm trừ cho bản thân người LĐ : 11 triệu đồng /tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng cho 1 người phụ thuộc

 Về  thời hạn đăng ký MST cá nhân cho người lao động : Theo Khoản 3 Điều 33 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 :

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậmnhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế

 Như vậy công việc đầu tiên khi DN nhận lao động mới là kiểm tra xem họ có MST Thu nhập cá nhân chưa, nếu chưa thì đăng ký cho họ, việc đăng ký có thể bạn tập hợp cuối tháng làm 01 lần

 

3) Khai thuế TNCN theo tháng hay Quý ?

● Theo Nghị định 126/2020-NĐ-CP: DN Khai báo thuế TNCN theo tháng - hay theo Quý thì dựa theo Kỳ kê khai thuế GTGT. Nếu khai thuế GTGT theo Tháng thì Khai thuế TNCN theo Tháng, nếu khai thuế GTGT theo Quý thì Khai thuế TNCN theo Quý. Việc Khai thuế VAT theo tháng hay theo Quý, bạn xem lại ở mục số 1 đã nói ở trên

 

4) Cuối mỗi Quý, DN phải nộp 3 loại báo cáo sau (trường hợp DN khai thuế theo Quý) :

(1) Tờ khai thuế VAT quý

(2) Tờ khai thuế TNCN quý (lưu ý quan trọng : có phát sinh trả thu nhập (hiểu đơn giản là DN có trả lương, không phân biệt trả bao nhiêu) cho người lao động là phải nộp tờ khai. Còn trường hợp không phát sinh trả thu nhập trong tháng, quý nào thì không cần nộp tờ khai trong tháng, quý đó. Các bạn xem phần cuối của công văn 2393 ngày 01/07/2021 của Tổng cục thuế nói về vấn đề này tại đây)

(3) Báo cáo sử dụng hóa đơn quý (riêng hạn nộp BC này bạn xem phần dưới để khỏi bị phạt)

 Hạn chót nộp tờ khai :

     Đối với Tờ khai thuế VAT Quý và Tờ khai thuế TNCN Quý ngày cuối cùng của tháng đầu quý kế tiếp. Vd: hạn chót nộp 02 Tờ khai này trong Quý 2/2021 là ngày 31/07/2021 (lưu ý nếu ngày nộp rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ thì được dời vào ngày kế tiếp)

     Đối với BC sử dụng hóa đơn quý hạn chót nộp là sau 30 ngày khi kết thúc quý, không được dời ngày nộp kể cả ngày nộp rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể : Quí 1/2021 hạn chót là 30/04/2021; Quý 2/2021 hạn chót là 30/07/2021; Quý 3/2021 hạn chót là 30/10/2021 và Quý 4/2021 hạn chót là 30/01/2022. Vấn đề này được đăng tải trên Website Bộ tài chính, bạn tham khảo tại đây)

DN mới thành lập, chưa phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra vẫn phải nộp đầy đủ các loại báo cáo (nhiều DN mới thành lập không biết điều này, bị phạt số tiền rất lớn)

Lưu ý Các DN có hoạt động đặc thù (vd KD bất động sản, KD ngành chịu thuế tiêu thụ ĐB, chịu thuế BV môi trường ... ) thì cần nộp thêm các Báo cáo đặc thù

 

5) Cuối năm, DN phải nộp 3 loại báo cáo sau :

   (1) Bộ Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập DN năm

   (2) Bộ Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

   (3) Bộ hồ sơ Báo cáo tài chính năm

Hạn chót nộp : ngày 31/03 của năm sau năm làm báo cáo. Vd : BCTC và Quyết toán thuế năm 2021 hạn chót nộp là ngày 31/03/2022

 Các DN cả năm không hoạt động cũng bắt buộc nộp đầy đủ các báo cáo (nhiều DN mới thành lập không biết điều này, bị phạt số tiền rất lớn)

 Các DN có hoạt động đặc thù (vd như có giao dịch liên kết, KD bất động sản...) thì cuối năm cần nộp thêm các Báo cáo đặc thù

 

6) Mức phạt nộp chậm các loại Báo cáo là bao nhiêu ?

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP áp dụng từ 05/12/2020, mức phạt rất cao, Vd : Nộp Tờ khai thuế chậm từ 01 đến 30 ngày, mức phạt là 3,5 trđ cho một loại tờ khai (bạn xem Nghị định 125/2020/NĐ-CP tại đây để biết thêm chi tiết các mức phạt, mức phạt càng cao khi số ngày nộp báo cáo trễ hạn, hoặc không nộp càng lớn)

 

7) Quy định mới về tạm nộp thuế TNDN từ 2021 :

Cuối mỗi Quý DN tự tính ra số thuế TNDN phải nộp (nếu có) và nộp vào Kho bạc. Lưu ý là theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm (nộp ít hơn sẽ bị phạt nộp chậm : 0,03%/ngày trên số nộp ít hơn), qui định này áp dụng từ năm 2021

 

8) Các bạn mới vào nghề cần lưu ý thêm :

● Các hóa đơn mua hàng từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm VAT), kể cả hóa đơn trực tiếp bắt buộc thanh toán qua ngân hàng (phải dùng Ủy nhiệm chi từ Tài khoản Cty người mua qua TK Cty người bán) mới được khấu trừ thuế VAT & tiền hàng mới được tính vào chi phí

● Các hóa đơn mua vào phải có đầy đủ 03 chỉ tiêu : Tên Cty, địa chỉ, MST và chi phí phát sinh này phải phục vụ cho hoạt động SXKD của Cty

--------------------------------------------------------

Bài viết của Cty Kế toán Thanh Trí

Cty chuyên Đào tạo làm KT Thuế - KT tổng hợp bằng chứng từ thực tế (học trực tiếp -  học online hoặc học qua Video Clip)


 

LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ HOẶC LÀ KẾ TOÁN BẠN CẦN PHẢI CÓ CÁC FILE EXCEL NÀY

Bạn đang gặp khó khăn khi theo dõi Nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi Công nợ Phải thu - Phải trả hoặc bạn đang cần làm Báo cáo tài chính (theo Thông tư 133 hoặc  Thông tư 200) ? Bạn tải các File Excel hữu ích dưới đây, sẽ giải quyết các yêu cầu của bạn. Các File này theo đúng qui định mới nhất của cơ quan thuế, sử dụng để biết cách làm Kế toán nội bộ - Kế toán thuế - Kế toán tổng hợp. Đặc biệt các bạn là chủ cơ sở, cửa hàng, chủ DN sử dụng các File này để theo dõi Nhập xuất tồn, Công nợ rất hiệu quả, dễ sử dụng, không biết kế toán cũng làm được

► File Excel dùng "Theo dõi Công nợ và Theo dõi Nhập xuất tồn kho" rất hay, đúng qui định của Thuế, không học kế toán cũng làm được, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ và  Trích Khấu hao Tài sản cố định" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 200" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

► File Excel dùng làm "Quyết toán thuế và BC tài chính theo Thông tư 133" rất hay, đúng qui định của Thuế, link tải tại đây 

 

► File Excel Hướng dẫn cách "Theo dõi quỹ tiền mặt và In Phiếu thu – Phiếu chi" rất hay, link tải tại đây  

► File Excel Hướng dẫn cách "Tính lương và Thuế TNCN" đúng qui định của thuế, link tải tại đây


 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐẠT GIẢI "THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN CÙNG DÂN TỘC"

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán kho tại đây

 

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải trả tại đây

 

 

Link tải File Excel làm Kế toán công nợ Phải thu tại đây

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524