HOTLINE: 0918102524

Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm Misa (Phần 4)

 

 

 

 

 Nếu bạn chưa xem "Phần 3", thì xem tại đây

 Nếu máy bạn chưa có phần mềm Misa, thì tải về tại đây, cách cài PM Misa vào máy đã hướng dẫn ở Phần 1

 Nếu bạn chưa tải Giáo trình để thực hành, thì tải về tại đây 

______________________________________________

 Nhắc lại : trong chương trình học làm kế toán trên PM Misa, chúng ta sẽ học 5 phần, như sau :

 

► PHẦN 1 . Cài  đặt  Phần  mềm  Misa   Tạo   dữ  liệu  mới   cho  Công   ty

 

► PHẦN 2 . Khai báo Danh mục và Số dư đầu k

 

► PHẦN 3 . Làm sổ sách kế toán

 

► PHẦN 4 . Làm sổ kế toán (tiếp Phần 3) + Làm báo cáo thuế + BC tài chính & Quyết toán năm

 

 PHẦN 5 . Phần phụ lục :

 

  1. Cách kiểm tra chứng từ đã nhập tới đâu 
  2. Cách sữa lại nghiệp vụ đã nhập bị sai 
  3. Các mẫu Báo cáo lập Cuối Quý 
  4. Các mẫu Báo cáo lập Cuối Năm 
  5. Khóa sổ kế toán cuối năm  
  6. Các loại sổ sách cần in
  7. Cách sao lưuphục hồi dữ liệu bằng USB 

 

Bài này chúng ta học đến Phần 4

 

 

 

 

 

+ Đây là HĐ mua hàng hóa nhập kho, chưa thanh toán cho người bán

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn trang 03 Giáo trình

Lưu ý : Bạn có thể khai báo mã hàng mới trong Bảng Chứng từ mua hàng hóa..., bấm dấu “+” để khai báo mã hàng mới

Có thể đặt mã như sau :

   - Mã : DTSGA5 - Tên : Điện thoại Samsung Galaxy A5

   - Mã : DTSGF1 - Tên : Điện thoại Samsung Galaxy F1

  Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua hàng hóa.....

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Phiếu nhập” và “Hóa đơn” (có hình mũi tên):

 

 

+ Đây là HĐ mua hàng hóa nhập kho, chưa thanh toán cho người bán

+ Cách nhập tương tự như đã hướng dẫn

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Phiếu nhập” và “Hóa đơn” (có hình mũi tên):

 

 

Đây là HĐ mua hàng hóa nhập kho, đã thanh toán cho người bán

+ Lưu ý : Hđ này co khai báo Nhà cung cấp ( MST : 0304593249) mới, có thể đặt như sau :

- Mã : DDQTên : CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI ĐĂNG QUANG (địa chỉ Cty : lấy theo địa chỉ trên tờ hóa đơn)

- HĐ này đã thanh toán nên tích chọn mục “Thanh toán ngay”

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Phiếu nhập” và “Hóa đơn” (có hình mũi tên), còn Tab “Phiếu chi” không cần nhập vì máy tự tạo ra :

 

 

+ Đây là HĐ mua dịch vụ

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 08 giáo trình

Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Mua hàng / Chứng từ mua dịch vụ.....

 

 

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Hạch toán” và “Thuế” (có hình mũi tên).

 

Lưu ý : Bạn nhớ gõ số hóa đơn bên Tab “Thuế” :

 

 

 

Đây là HĐ mua dịch vụ.  Lưu ý :

   - Có khai báo Nhà cung cấp mới là : Cty Fahasa (có thể đặt Mã  : FHS,  Tên : Cty Fahasa)

   - Có khai báo Mã dịch vụ mới, có thể đặt như sau : Mã DV : VPP, Tên DV : Văn phòng phẩm

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Hạch toán” và “Thuế” (có hình mũi tên). Bạn nhớ gõ số hóa đơn bên Tab “Thuế”

 

 

Đây là HĐ mua dịch vụ. Lưu ý : 

▶ Khai báo Nhà cung cấp mới, có thể đặt như sau : - Mã : CDO,  Tên : CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHẢO ĐỎ

 

Khai báo Mã dịch vụ mới, có thể đặt như sau :

   - Mã DV : ANUONG

   - Tên DV : Dịch vụ ăn uống

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý : bạn phải thực hiện nhập liệu ở cả 2 Tab “Hạch toán” và “Thuế” (có hình mũi tên). Bạn nhớ gõ số hóa đơn bên Tab “Thuế”

 

 

 

+ Đây là các HĐ bán hàng

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 10 giáo trình

 

 

 

Bạn bấm chọn Tap Nghiệp vụ / Bán hàng / Chứng từ bán hàng.....   và thực hành nhập liệu các hóa đơn trang 29+30+31+32  giáo trình

 

 

+ Đây là Chứng từ : “Lệnh chi” tương đương “Ủy nhiệm chi” (trả tiền cho người bán)

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 15 giáo trình

  Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Ngân hàng / Trả tiền NCC.....

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới:

 

 

+ Đây là Chứng từ : “Phí ngân hàng” (TK ngân hàng Cty chi ra để trả phí NH)

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 16

  Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Ngân hàng  / Chi tiền.....

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới. Lưu ý phải nhập liệu vào 2 tab “Hạch toán” và “Thuế” (hình có mũi tên). Bên tab “Thuế” nhớ nhập  số hóa đơn (0009705) bên Tab “Thuế” :

 

 

+ Đây là Chứng từ : “Giấy báo có” (Khách hàng trả tiền cho Cty)

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 16 giáo trình

  Bạn bấm chọn Tap Nghiệp vụ / Ngân hàng / Thu tiền khách hàng ...

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới:

 

 

+ Đây là Chứng từ : “Giấy báo có” (Lãi TGNH cuối tháng Cty nhận được)

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 18 giáo trình

  Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Ngân hàng / Thu tiền

Bạn thực hiện nhập liệu và đối chiếu bảng kết quả bên dưới:

 

 

+ Đây là Chứng từ : Thanh toán lương cho nhân viên

+ Cách nhập tương tự đã hướng dẫn Cách nhập hóa đơn, chứng từ trang 19

  Bạn bấm chọn Nghiệp vụ / Tổng hợp / Chứng từ NVK.....

 

 

 

+ Xuất hiện bảng sau :

 

 

 Tiếp theo thực hiện trả lương NV tháng 09/2020 như hình bên dưới:

            Vào “Nghiệp vụ” / “Quỹ” / “Chi tiền”

 

 

+ Nhập xong, bấm “Cất” là xong

 Như vậy là chúng ta đã nhập vào Misa tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 09/2020, để xác định KQKD thì chúng ta phải thực hiện các nghiệp vụ sau đây :

 

 

Cuối tháng 09/2020, thực hiện các bước sau để xác định KQKD :

  Phân bổ chi phí Công cụ dụng cụ sử dụng trong tháng

  Trích chi phí Khấu hao TSCĐ sử dụng trong tháng

  Tính Giá vốn hàng bán trong tháng

 Thực hiện bút toán kết chuyển để xác định KQKD

  Kết chuyển thuế VAT khấu trừ cuối Quý 3/2020, và làm BC thuế VAT Quý nộp cho cơ quan thuế

  Giả sử đến cuối tháng 9/2020, Cty này giải thể, do đó bạn phải tính thuế TNDN Cty này phải nộp đến tháng 9/2020 là bao nhiêu và ghi nhận vào PM Misa, và tiến hành làm Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN cho Cty này đến thời điểm giải thể

 

 

______________________

CÔNG TY KẾ TOÁN THANH TRÍ

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp, học trực tiếp  ở TPHCM tại đây

►  Tham khảo khóa học làm kế toán thuế - kế toán tổng hợp online : học online 1 kèm 1 hoặc học qua video + PM kế toán Excel + Misa tại đây

►  Tham khảo cách làm kế toán cho Hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 40/2021 tại đây


Tin tức liên quan