Các mẫu báo cáo thuế phải nộp quý 4/2022

 

 

(áp dụng với các Cty, DN khai thuế theo Quý)

 


 

 

(Mẫu 1) Tờ khai thuế GTGT Quý 4/2022

   

► Bắt đầu từ năm 2022, DN nộp các loại BC thuế theo thông tư 80/2021

  Bạn vào Phần mềm HTKK, chọn mục Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)(TT80/2021)

 

 

 

 

Từ 01/02/2022, nhà nước giảm 2% thuế VAT đối với một số hàng hóa dịch vụ, nghĩa là từ 10%  VAT giảm còn 8% VAT, thì khi BC thuế VAT, nếu trong Quý, DN có xuất hóa đơn giảm VAT, DN phải lập thêm Bảng kê Giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, bằng cách chọn thêm Phụ lục : PL 43/2022/QH15. Áp dụng từ kỳ khai thuế Quý 1/2022

 

 

 


 

 

(Mẫu 2) Tờ khai thuế TNCN Quý 04/2022

 

● Lưu ý quan trọng : theo Nghị định 126/2020, DN có phát sinh trả thu nhập (hiểu đơn giản là DN có trả lương, không phân biệt trả bao nhiêu) cho người lao động là phải nộp tờ khai. Còn trường hợp không phát sinh trả thu nhập trong Quý nào (nghĩa là TK 334 trên bảng CĐPS trong Quý không có phát sinh) thì không cần nộp tờ khai trong Quý đó

 

   + Các bạn lưu ý : mới đây nhà nước mới ra nghị định 91/2022 có hiệu lực từ ngày 30/10/2022, thay đổi Nghị định 126/2020 là : nếu DN có phát sinh trả thu nhập nhưng trong kỳ báo cáo nhưng không phát sịnh việc khấu trừ thuế TNCN của đổi tượng nhận thu nhập thì không cần nộp tờ khai thuế TNCN Tháng, Quý đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022, như vậy tốt nhất các bạn vẫn nộp tờ khai thuế TNCN Quý 4/2022 vì từ ngày 01/10/22 đến ngày 29/10/22 Nghị định chưa có hiệu lực mà Quý 4 thì bao gồm tháng 10+11+12. Qua Quí 1/2023 thì chúng ta hãy áp dụng theo Nghị định 91/2022)

 

Bạn cũng chọn theo mẫu Thông tư 80 để làm. Chọn mục "05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021), xem hình minh họa

 

 


 

 

Về Báo cáo sử dụng hóa đơn

 

+ Kể từ 01/07/2022 cả nước chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, như vậy các DN sẽ không cần nộp BC sử dụng hóa đơn quý nữa

 

 


 

 

 

●  Hạn chót nộp tờ khai là ngày cuối cùng của tháng đầu quý kế tiếp. Như vậy hạn chót nộp Tờ khai Quý 4/2022 là ngày 31/01/2023 và hạn chót nộp tờ khai cũng là hạn chót nộp số tiền thuế phát sinh (nếu có) vào kho bạc. Nộp chậm tiền thuế bị phạt 0,03%/1 ngày trên tổng số thuế phải nộp

 


    

 

 

 

● DN mới thành lập, chưa phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra vẫn phải nộp đầy đủ các loại BC nêu trên (nhiều DN mới thành lập không biết điều này, bị phạt số tiền rất lớn)

 

● Lưu ý Các DN có hoạt động đặc thù (vd KD bất động sản, KD ngành chịu thuế tiêu thụ ĐB, chịu thuế BV môi trường ... ) thì cần nộp thêm các Báo cáo đặc thù. DN có cơ sở sản xuất ngoại tỉnh thì làm thêm mẫu Phụ lục phân bổ VAT : mẫu 01-6/GTGT (CSSX), mẫu này nằm trong phần chọn Phụ lục kê khai khi bạn làm Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021)

 

● Đối với DN xây dựng có nhận công trình ngoài địa bàn tỉnh đóng trụ sở, thì phải làm thêm “Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)(TT80/2021)”. Đây là mẫu mới theo Thông tư 80/2021, kể từ năm 2022, nếu phát sinh doanh thu công trình xây dựng ngoại tỉnh thì trích nộp VAT 1% trên doanh thu phát sinh ngoại tỉnh cho địa phương đó (trước đây là 2%). Nhưng lưu ý : căn cứ theo Thông tư 80/2021, nếu DN ký hợp đồng xây dựng trực tiếp với chủ đầu tư thì mới phải làm Tờ khai 05/GTGT này, còn ký qua thầu phụ thì không cần làm và đặc biệt cho dù Cty bạn khai thuế VAT theo Quý thì mẫu 05/GTGT này lại phải làm theo tháng (hạn chót ngày 20 của tháng tiếp theo)

 

 

 


 

 

● Nếu DN bạn mới nộp tờ khai thuế lần đầu, thì bạn phải đăng ký "thêm tờ khai" trên trang thuế điện tử thì mới nộp báo cáo được. Cách đăng ký bạn xem hình minh họa

 

 


 

 

● Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP áp dụng từ 05/12/2020, mức phạt rất cao, Vd : Nộp Tờ khai thuế chậm từ 01 đến 30 ngày, mức phạt là 3,5 trđ cho một loại tờ khai (bạn xem Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP để biết thêm chi tiết các mức phạt, mức phạt càng cao khi số ngày nộp báo cáo trễ hạn, hoặc không nộp càng lớn)

 


 

 

 

● Cuối mỗi Quý DN tạm tính ra số thuế TNDN phải nộp (nếu có) và nộp vào Kho bạc. Theo nghị định 91/2022 có hiệu lực từ ngày 30/10/2022, thay đổi Nghị định 126/2020 là : “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu" (nghĩa là bãi bỏ qui định theo Nghị định 126/2020 : “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”)

 


 

 

● Các hóa đơn mua hàng từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm VAT), kể cả hóa đơn trực tiếp bắt buộc thanh toán qua ngân hàng (phải dùng Ủy nhiệm chi từ Tài khoản Cty người mua qua TK Cty người bán) mới được khấu trừ thuế VAT & tiền hàng mới được tính vào chi phí

 

● Các hóa đơn mua vào phải có đầy đủ 03 chỉ tiêu : Tên Cty, địa chỉ, MST và chi phí phát sinh này phải phục vụ cho hoạt động SXKD của Cty

 


 

 

 

 

 

 


 

Tham khảo khóa học làm Kế toán Thuế - Kế toán Tổng hợp, dạy theo Thông tư 80 mới nhất đang áp dụng, chứng từ học là chứng từ năm 2022

►  Tham khảo khóa học trực tiếp ở TPHCM tại đây

►  Tham khảo khóa học online : học online 1 kèm 1 hoặc học qua video + PM kế toán Excel + Misa tại đây

►  Tham khảo cách làm kế toán cho Hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 40/2021 tại đây

 


 

Video xem thử : học Kế toán căn bản - Bài 1 (Tổng cộng có 7 bài)

 

 

 

Video xem thử học làm  Kế toán thuế - KT tổng hợp - Bài 1 (Tổng cộng có 17 bài, dạy theo Thông tư 80 mới nhất, chứng từ thực hành là năm 2022)

 

 

 

 


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524