Khai báo tình hình sử dụng lao động

 

I. Khai trình sử dụng lao động khi mới bắt đầu thành lập:

Thành phần hồ sơ:

1. Công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động.

2. Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng)

3. Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi bắt đầu hoạt động (2 bản theo mẫu 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH)

4. Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động.

Thời gian thực hiện:

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động-Thương binh Xã hội (đối với người dụng lao động thuộc khu công nghiệp nơi đặt trụ sở, chi nhanh, văn phòng đại diện.

II. Báo cáo tình hình sử dụng thay  đổi về lao động:

+ Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BDTBXH thì định kỳ 6 tháng và hàng năm, người ử dụng lao động phải báo cáo tình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khi công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại điện.

+ Thời gian thực hiện vào 2 thời điểm:

   - 6 tháng đầu năm trước ngày 25 tháng 05

   - 6 tháng cuối năm: trước ngày 25 tháng 11

Mẫu báo cáo: theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH


KẾ TOÁN THANH TRÍ CHÚC BẠN MỘT NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI


Tin tức liên quan

HOTLINE: 0918102524